AanmeldingsprocedureStarten

Kinderen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld. De datum waarop ze starten wordt met u in overleg vastgesteld. Kinderen worden toegelaten in groep 1 op de dag nadat ze hun vierde verjaardag gevierd hebben. Kinderen die tussen 1 mei en 30 september 4 jaar worden, worden de eerste dag van het nieuwe schooljaar toegelaten op de basisschool.

1

Inschrijfformulier

De school neemt een verzoek voor inschrijving in behandeling als het inschrijfformulier ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) is ontvangen

2

Wachtlijst

De ontvangstdatum van een ondertekend inschrijfformulier is bepalend voor de rangvolgorde bij een eventuele wachtlijst

3

Schriftelijke bevestiging plaatsing

De inschrijving wordt omgezet in een formele plaatsing als alle benodigde formulieren inclusief handtekeningen zijn ontvangen en de school de plaatsing schriftelijk heeft bevestigd

4

Algemene voorwaarden

Op alle inschrijvingen en plaatsingen van leerlingen zijn de algemene voorwaarden van de stichting van kracht

5

Prijsbeleid

Het schoolgeld voor een leerling is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een leerling ontvangt een factuur met de onderdelen die voor hem/haar van toepassing zijn. U kunt de tarieven bij ons opvragen via info@schakelaruba.com.

6

Klik op de button voor het inschrijfformulier


Klik op de button voor het entreeformulier groep 1-2


Klik op de button voor het entreeformulier groep 3-4


Klik op de button voor de algemene voorwaarden


Klik op de button voor de checklist korting op tarieven