Onderwijsop maat voor ieder kindAltijd het juiste onderwijsaanbod

Wij willen elk kind het onderwijs aanbieden dat het nodig heeft. Dit doen wij door onderwijs gedifferentieerd aan te bieden op  drie niveaus: de basisgroep, de verrijkingsgroep en de verlengde instructiegroep.

Door de drie niveaus sluiten we zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Zo zijn al onze leerlingen bij alle vakken verzekerd van het juiste onderwijsaanbod.

Wij werken met de allernieuwste Nederlandse methodes, digitale schoolborden en chrome-books/laptops ter ondersteuning van het aanbod.

Optimale kennis en vaardigheden

Wij hebben niet alleen oog voor de didactische ontwikkeling van onze leerlingen, maar letten ook op hun sociaal-emotionele vaardigheden. Hierbij past het werken met KIJK, ZIEN en LEEFSTIJL

We leren kinderen hun talenten te waarderen en deze te laten zien. We halen het beste uit ze naar boven. Qua kennis en qua vaardigheden! Hiervoor beoordeelt de Nederlandse onderwijsinspectie ons als een goede school.