Onderwijsop maat voor ieder kindAltijd het juiste onderwijsaanbod

Wij willen elk kind het onderwijs aanbieden dat het nodig heeft. Dit doen wij door onderwijs gedifferentieerd aan te bieden op  drie niveaus: de basisgroep, de verrijkingsgroep en de herhaalde instructiegroep.

Door de drie niveaus sluiten we aan bij de ondewijsbehoefte van elk kind. Zo zijn al onze leerlingen bij alle vakken verzekerd van het juiste onderwijsaanbod.

Optimale kennis en vaardigheden

Wij hebben niet alleen oog voor de didactische ontwikkeling van onze leerlingen, maar letten ook op hun sociaal-emotionele vaardigheden. Hierbij past het werken met ZIEN, LEEFSTIJL en groepsplannen.

We leren kinderen hun talenten te waarderen en deze te laten zien. We halen het beste uit ze naar boven. Qua kennis en Qua vaardigheden! Hiervoor beoordeelt de Nederlandse onderwijsinspectie ons als een goede school.