info@schakelaruba.com
+297 5871583 / +297 5871584
+297 5871583 / +297 5871584

Aanmeldingsprocedure

1. Starten

Meld op tijd aan.

2. Inschrijf- formulier

Alleen ondertekende inschrijfformulieren door (beide) ouder(s)/verzorger(s) worden in behandeling genomen.

3. Wachtlijst

Ontvangstdatum ondertekend inschrijfformulier bepaald rangvolgorde bij een wachtlijst.

4. Bevestiging Plaatsing

De inschrijving wordt omgezet in een formele plaatsing als alle benodigde formulieren inclusief handtekeningen zijn ontvangen en de school de plaatsing schriftelijk heeft bevestigd

5. Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn op alle leerlingen van kracht

6. Prijsbeleid

Basisschool de Schakel is een particuliere school. De tarieven zijn hieronder te downloaden