info@schakelaruba.com
+297 5871583 / +297 5871584
+297 5871583 / +297 5871584

Zorgen doen we samen!

VERSCHILLENDE VORMEN VAN ZORG

Door onze kleinschaligheid is er intensief contact met kinderen en ouders. Een kind moet goed in zijn vel zitten en zich thuis voelen op school. Soms maken de leerkracht, het team of de ouders zich zorgen over de ontwikkeling van een kind. Dat kan zijn op het gebied van leren, het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

Per vak heeft iedere leerkracht een groepsplan waarin van alle kinderen de onderwijsbehoeften staan. Wanneer een leerkracht ziet dat een leerling extra aandacht nodig heeft, zal hij of zij daarop inspelen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld verlengde instructie krijgen of juist extra uitdagende lesstof.

De zorgcoördinator begeleidt de trajecten van leerlingen met een zorgvraag die niet alleen door de groepsleerkracht kan worden opgelost.

Naast afstemming van het lesaanbod in de groep kiezen we soms ook voor zorgvormen waarvoor een extra leerkracht wordt ingezet, zoals bij de Kangoeroegroepen voor extra verrijkend lesaanbod, preteachingsgroepen voor extra Nederlandse taalstimulering, reteachingsgroepen voor intensievere instructie, Bikkeltraining voor versterken van het zelfbeeld en weerbaarheid. Ook kan de inbreng van externe deskundigen gewenst zijn, zoals bijvoorbeeld een psycholoog, logopediste, gedragsspecialist, etc. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.