info@schakelaruba.com
+297 5871583 / +297 5871584
+297 5871583 / +297 5871584

Kwaliteit - De basis voor ons onderwijs

OPBRENGSTGERICHT WERKEN

De Schakel werkt opbrengstgericht. Dit doen we bewust omdat we op deze manier de kwaliteit van het onderwijs kunnen controleren en verbeteren. Alle resultaten van de groepen 1 tot en met 8 worden bijgehouden door de leerkrachten in een groepsmap. Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Dat doet hij door beurten te geven, te observeren, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes af te nemen.

De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of een kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is. De toetsen van Cito hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau en de ontwikkeling van het kind te volgen en te vergelijken met het niveau van andere kinderen.

Door de afname van methode- en Citotoetsen ziet de leerkracht welke kinderen er extra uitleg of extra uitdaging nodig hebben. De uitslagen van verschillende soorten toetsen door het jaar heen geven een goed beeld van het kunnen van een leerling.

De leerkracht bespreekt en evalueert de opbrengsten met de zorgcoördinator. Er worden doelen gesteld die de leerkrachten met de groep, maar ook met de individuele leerlingen willen behalen. Over de manier waarop ze die doelen willen gaan behalen wordt goed nagedacht. Hierdoor zijn de leerkrachten zich bewust van hun eigen handelen.

We investeren in doorlopende leerlijnen tussen Peutergroep Prikichi, Basisschool de Schakel en het Schakel College. Er is veel afstemming tussen leerkrachten en bij doorstroming van leerlingen vanzelfsprekend een goede overdracht.

In de groepen 1/2 wordt er gewerkt vanuit thematisch spel, vanaf groep 3 met behulp van de nieuwste Nederlandse methodes.

NEDERLANDSE ONDERWIJSINSPECTIE

De Nederlandse onderwijsinspectie houdt toezicht op onze school en voert periodiek kwaliteitsonderzoek uit.

In december 2019 hebben ze onze school bezocht. Via deze link kunt u het inspectierapport van dit bezoek lezen.

Inspectierapport Januari 2024

SCHOOLPLAN 2019-2023

Elke vier jaar omschrijven wij in ons schoolplan wat wij met ons onderwijs willen bereiken, op welke manier en met welke middelen wij dat willen gaan doen. We maken vooraf een analyse van wat ons te doen staat en wat er vanuit de maatschappij op ons af komt. Hiermee zorgen we ervoor dat we planmatig en doordacht blijven handelen. Vanuit dit schoolplan en alle gegevens die we betrekken uit onze andere kwaliteitsinstrumenten bepalen we wat er de komende jaren op ons programma zal staan. Dit schoolplan kan worden ingezien bij de directie.